Zdroj: Image courtesy of photostock at FreeDigitalPhotos.net

Jednoduchá akciová společnosť (j. s. a.)

Na Slovensku od 1.1.2017 existuje nová forma společnosti, která zjednodušuje vstup investorů do projektů a projektem umožňuje snadnější přístup ke kapitálu. Jedná se o "Jednoduchú společnost na akcie" j.s.a., respektive zdomácněl se i název Jednoduchá akciová společnost.

Jednoduchá společnost na akcie je hybridem mezi eseróčkách a AKCIOVKA

Zavedení této nové formy podnikání slouží zejména pro právní jistotu investorů a podporuje jejich chuť investovat do start - upů. Tím mají logicky "tvůrčí" podnikatelé "usnadněn" přístup ke kapitálu.

Jednodušeji řečeno: prostřednictvím j. s. a. jsme "dostali" do Slovenského obchodního práva instituty, které dají právní jistotu investorům, že o investici nepřijdou, ne však z důvodu podnikatelského rizika, ale z důvodu rizika právní nejistoty (nevyhovujícího a nejistého právního prostředí, které "je pozadu" oproti "novinkám" v byznysu). Jednoduchá společnost na akce je "typ společnosti mezi eseróčka a AKCIOVKa", avšak spíše inklinuje k "AKCIOVKA", čehož důkazem je i subsidiarita (aplikovatelnost) ustanovení upravujících "klasickou AKCIOVKU" v oblastech, které nejsou upraveny ustanoveními o j. s. a..

Více se dozvíte v našem článku ve slovenském jazyce.