Zdroj: Several silhouettes of businesspeople interacting office background at 123rtf.com

Poznat správné lidi je jedna z nejpodstatnějších věcí potřebných pro podnikání. Začít podnikat může začít samozřejmě každý sám, ale je téměř nemožné úspěšně pokračovat ve všech aktivitách podniku bez pomoci správné lidi na správném místě.

Proč jsou někteří lidé důležitý pro váš byznys:

  • Partnerství

Můžete poznat lidi, se kterými začnete přímo podnikat, nebo spolupracovat v některých oblastech podnikání, např. jako v dodavatelsko - odběratelských.

  • Znalosti

Noví lidé představují i nové znalosti. Stačí se s nimi mluvit a získáte nové informace, znalosti, nebo si vzpomenete na myšlenku, kterou jste se zabývali někdy v minulosti.

  • Kontakty

Každý nový člověk ve firmě představuje potenciální nový kontakt nebo kontakty na dalších zajímavých lidí a zdroje pro firmu. Taková síť dává větší potenciál k dosažení výše zmíněných výhod.

Na splnění uvedených funkcí je třeba získat do svého okolí těchto 5 lidí:

1. Mentor

Mentor je někdo, kdo už dosáhl to, o co se snažíte, má síť kontaktů, má znalosti a zkušenosti a umí pomoci s řešením množství problémů.

2. Odborník na komunitu

Jeden ze způsobů jak získat reputaci na lokálním trhu je mít v svém okolí člověka s dobrou reputací v dané lokalitě. Kromě vytváření dobrého povědomí je taková osobnost důležitá i z hlediska lokálních zdrojů, příležitostí a samozřejmě kontaktů.

3. Vrstevníky v podnikání

Vrstevníků je vždy dobré mít u sebe. Nemají sice tolik zkušeností jako mentor nebo nemají zásadnější vliv na komunitu, ale vzájemně si s nimi sdílíte kontakty a řešíte obdobné problémy a příležitosti, čímž si vzájemně pomáháte.

4. Lokální talent v oboru

Velkou výhodou je mít talentovaného člověka nebo lidí v daném oboru podnikání v potřebné lokalitě. Často je možné je hledat mezi absolventy škol, kteří se snaží rozjet vlastní byznys, nebo již pracují pro jiné podnikatele.

5. Investor

K tomu aby se byznys hýbal je potřebný kapitál a to i v případě méně nákladného obchodního modelu. Pokud nemáte dostatek vlastních prostředků, nebo je nechcete vázat v podniku, je mnoho způsobů a platforem jak najít vhodného investora pro váš byznys. Kromě samotného kapitálu je i investor potenciálním zdrojem znalostí, zkušeností a kontaktů použitelných pro dosažení cíle.