Zdroj: Double exposure of young businessman at 123rtf.com

Úspěšní lidé jsou úspěšní proto, že se nacházejí tam, kde se nacházejí i díky svým zvykem. Všechny lidské návyky určují 95% chování člověka. Vše, čím jste nyní a čím někdy budete je určeno kvalitou zvyků, které si formujete. Vytvářením si dobrých zvyků a následným chováním se podle nich je cesta k úspěchu a prosperujícímu životu.

1. Orientace na cíl

Úspěšní lidé vědí přesně, co chtějí, mají to napsáno, přesně naplánované a základní cíle si revidují vůči své práci téměř denně.

2. Orientace na výsledek

Úspěšní lidé se neustále snaží učit a zdokonalovat v nových věcech. Efektivní využívají čas, mají stanoveny priority na to, co dělají a svou koncentraci zaměřují na nejpodstatnější věci.

3. Orientace na aktivitu

Úspěšní lidé se umí vypořádat s potřebnými úkoly a hlavně jejich dokončit rychle. Cokoliv, co dělají, dělají v rychlém tempu a to je jedním ze základů jejich úspěchu. Vědí překonat prokrastinace, odsunout strach a 100% se zaměřit na dosažení nejdůležitějších cílů.

4. Orientace na lidi

Většina úspěšných lidí má dobré vztahy s lidmi. Je to způsob jak se kultivovat v rámci vlastností jako trpělivost, laskavost, soucit a porozumění. Obecně veškerá radost vyplývá z toho, pokud dobře dokáže člověk vycházet se svým okolím.

5. Zdravá životospráva

Zdraví je nejdůležitější věc, kterou člověk může mít a to si dobře uvědomují i úspěšní lidé. Velmi často si kontrolují své stravovací návyky, pravidelně cvičí a dávají důraz na pravidelný odpočinek a rekreaci.

6. Poctivost

Úspěšní lidé jsou zpravidla objektivní k sobě a svému okolí. Jasně si stanovují své hodnoty, vytvářejí vize o sobě samých a žijí život podle svých ideálů. Poctivý postoj je kritický pro úspěšné vytvoření ostatních dobrých zvyků.

7. Sebekázeň

Sedmý zvyk sebekázeň garantuje všechny ostatní zvyky. Sebekázeň jde ruku v ruce s úspěchem v každé oblasti života.