Zdroj: Micromanaging word breaking apart on chain links to illustrate stopping bad management techniques of over observation and meddling in detail work at 123rf.com

1. Vytvořte procesy (pro nábor zaměstnanců, produkci, distribuci, služby zákazníkům apod.) Napište jejich a sdílejte kolegům a zaměstnancům. Tato činnost je časově náročná a možná ne až tak zajímavá, ale časem začne přinášet své ovoce. Pokud si toto jako majitel neuvědomíte včas, může nastat situace, že se stanete zaměstnancem ve vlastní firmě a vaše podnikání nebude mít dlouhou životnost.

2. Zkoušejte nové technologie V dnešní době hrají technologie mimořádnou roli v úspěšnosti a hlavně efektivitě podnikání oproti minulosti. Hledejte vhodnou technologii, kterou vám umožní držet krok se svými zaměstnanci a celkově společností. Existuje množství účinných nástrojů pro komunikaci, organizaci, plánování, reporty apod. Dejte si na to čas, vyzkoušíte trial verze a vyberte, co nejvíce vyhovuje vaší společnosti.

3. Vytvořte se zaměstnanců partnerů Vše je to o myšlení lidí a jejich rozhodování. Pokud vytvoříte ve své firmě prostor pro další majitele, může to být dobrý stimul pro další rozvoj společnosti. Nemusíte se strachovat o špatné rozhodnutí svých zaměstnanců, jejich pohled na firmu se zásadně změní.