Zdroj: Statue of Mahatma Gandhi sitting and reading a book in the Ariana park at 123rf.com

Mahátma Gándhí nebyl jen velký indický vůdce, byla to hlavně světová ikona. Sice zpočátku nepředstavoval pozici autority, dokázal v roce 1947 osvobodit zemi z britské nadvlády za pomoci nezvyklé metody, tzv. mírového protestu. Díky svým mistrovským kouskem je vnímán jako skutečný marketér své doby. Podobným způsobem, jak to dělal Mahátma dnes hledají podnikatelé na celém světě způsoby a cesty jak najít zajímavý a poutavý příběh pro svůj byznys. Základní čtyři lekce, které by se měly učit vůdci od Mahátma Gándhí:

1. Inovace a budování týmu

Pokud potřeboval Gándhi vyhlásit zprávu do světa, potřeboval to udělat způsobem, kterým si získal světovou pozornost. Podnikatelé takto potřebují vystoupit z davu, prodat svou značku a pak svůj produkt. Musí být kreativní. Když Velká Británie ovládla Indii, zavedla zdanění soli. Tento způsobil, že lidé v Indii přestali hromadit a prodávat sůl přesto, že sůl byla významným prvkem indické kuchyně. Indové museli kupovat sůl od Velké Británie, která nejen že kontrolovala výrobu a prodej, ale i pobírala daň ze soli. Nejvíce tím trpěli chudí lidé. Gándhí se rozhodl zorganizovat náboženský pochod jako akt civilní neposlušnosti od města Ahmedabad po pobřeží Arabského moře, přibližně 240 mil. Během pochodu byl Gándhí zatčen a jím dalších 60 tisíc lidí. Gándhího obětavost a nedobytná odhodlanost dosáhla pro Indii nezávislost a oslovila miliony lidí po celém světě. Tento vůdce dokázal vybudovat loajální tým kolem sebe a ovlivnit 300 milionů lidí v celé Indii. Podnikatelé by byli šťastní mít takový obrovský dopad na své klienty. Proto si berte příklad, následujte svou odvahu a vnitřní touhu a nedovolte se odradit od dosažení svého úspěchu.

2. Dobrá společnost

Gándhí věřil v celoživotní učení a ve správných lidech u sebe aby mu věděli vždy poradit. Takže mentoři a pozitivně naladěni rovnocenní kolegové jsou vždy důležití. Pro podnikatele, kteří nejsou součástí velkých organizačních struktur je mimořádně důležité mít správné lidi, kteří dívají a poslouchají za ně.

3. Integrita

Jednoho dne přišla matka neznámého chlapce za Gándhím a velmi ho prosila, aby intervenoval její synovi a inspiroval ho k tomu, že už nebude jíst cukr, neboť mu škodí. Gándhí byl chlapců idol, proto i matka přišla právě za ním. Gándhí se podíval mě matku a řekl jí "přijď i se synem o dva týdny". Když se matka vrátila i se synem o dva týdny, Gándhí promluvil na syna. "Chlapče, měl by si přestat jíst cukr a sladká jídla, protože to škodí tvému ​​zdraví". Matka se později zeptala, proč právě dva týdny. Gándhí se usmál a odpověděl. "Matka, před dvěma týdny jsem také ještě jedl cukr". Gándhí věřil tak velmi v integritu, že by nedokázal cokoliv radit jiným, dokud by to sám nesplňoval. Jak by mohl být podnikatel úspěšný, pokud by sám nebyl nositelem hodnot, které vkládá do svého podniku a očekává jejich od svého okolí. Vůdce je vzorem pro ostatní a nastavuje standardy, které by měly být dodrženy.

4. Komunikace

Indie je země s desítkami států. Populace Indie používá několik stovek mateřských jazyků. Aby dokázal Gándhí oslovit celou zemi, aby doručil své poselství do každé vesnice, města, ulice, či domu potřeboval najít efektivní způsob komunikace. Způsob, který použil byly regionální noviny vydávané v lokálních jazycích. Doručováním svých zpráv k jednoduchým lidem, formoval tak neskutečnou masu národa, což byl skutečný mistrovský kousek. V byznysu může být podnikatel jakkoli talentovaný, mít velké vize, plány a dokonalý produkt, ale pokud se lidé o něm nebo o nich nedozví, je těžké očekávat větší progres v byznysu. Aby se zpráva dostala na cílový trh, vyžaduje to dobře promyšlený postup a plánování. Podobně jako to dělal Gándhí, když své odkazy komunikoval správným lidem správným způsobem.