Summary Executive je základní dokument, kde velmi stručně představíte celý projekt (byznys plán) a vysvětlíte o co vlastně jde.Tento dokument by se měl nacházet na posledních stranách byznys plánu, avšak časy se změnily a investoři namísto dlouhého čtení preferují představení celého projektu stručným shrnutím, tzv.. "Summary Executive" předtím než se rozhodnou zabývat projektem detailněji.

 

Tento dokument se stal základním materiálem na základě kterého se investoři rozhodují zda se budou dále věnovat projektu nebo ne.

 

Proto je velmi důležité mít excelentně zpracován tento sumární dokument, který musí oslovit investora ve velmi krátkém čase. Investor se mu bude věnovat zhruba 5 minut, čas za který si ho přečte. Když investora zaujmete, je velký předpoklad, že přístupy k dalším jednáním s vámi.

 

Věnujte přípravě Summary Executive dokumentu dostatek pozornosti

Předtím než zašlete Summary Executive investorovi, odpovězte si Otázky pro posouzení vašeho projektu.

Vzor Summary Executive si můžete stáhnout zde po přihlášení (zobrazí se na stáhnutí po přihlášení).