V podstatě předtím než plánujete oslovit investora, doporučujeme vám si nejdříve shrnout informace o vašem projektu. Položte si Otázky pro posouzení Vášho projektu.

V úvodu netřeba připravovat žádné dalekosáhlé byznys plány, avšak praktické souhrnné informace, kde představíte svůj projekt a jeho význam. Pokud jsou pro posouzení projektu důležité také exaktní čísla, bude nutné je připravit (fixní a variabilní náklady, tržní podíl, rentabilita, výnosnost, ....). Nepřipravené informace o vás a vašem projektu odradí investora dříve, než by vás mohlo napadnout. Nezapomínejte na to, že pokud ho váš projekt neosloví v prvních 3 minutách jeho zájmu, můžete se rozloučit s jeho podporou. Proto je třeba být stručný a uvádět relevantní informace bez zbytečné "omáčky".

 

 

Co potřebuje investor pro posouzení projektu?

  • Představit význam a výjimečnost projektu v krátkém dokumentu, Executive summary, kde v krátkosti představíte o jaký projekt se jedná, jaké řeší potřeby, pro koho je určen, .... Stáhněte si naši šablonu
  • Pokud se jedná o již existující projekt, ukázat progres jeho pokroku
  • Uvést na co se použijí investované peníze a co se má dosáhnout vstupem investora
  • Co z toho bude mít investor

 

V případě, že zaujmete investora svým projektem, pravděpodobně si investor vyžádá dodatečné informace nebo bude rovnou inicializovat osobní setkání, kde proberete podrobněji vaše představy a odprezentovat svůj projekt.