Začínáte nový byznys a potřebujete pomoc při rozběhu? Možná stojí za zvážení pouvažovat nad službami některého z podnikatelských inkubátorů.

 

Čo je podnikateLský inkubátor?

Posláním podnikatelského inkubátoru je podpora nových a začínající podnikatele v ranní (počáteční) fázi jejich podnikání za účelem podpory jejich inovativních myšlenek a produktů. Inkubátor je organizace vytvořená právě na podporu a urychlení růstu a zvýšení úspěšnosti nových inovativních projektů.

 

PrO koho je určen?

Inkubátor je určen zejména pro cílové skupiny studentů a absolventů škol, začínající firmy a podnikatele. Rozhodujícím faktorem je zejména inovativní záměr. Každý projekt je posuzován obvykle samostatnou komisí obsazenou provozovatelem inkubátoru.

 

KtErý inkubátor si vybraT?

Podnikatelské inkubátory se rozdělují podle záměrů, které chtějí podporovat, resp. podle regionu.

 

Z čEho žije inkubátor?

Inkubátory v Česku žijí převážně z dotací a z pronájmu prostor pro komerční subjekty. Takto vzniká prostor pro poskytování výhodnějších podmínek pro začínající podnikatele.

 

JAK mi mŮže inkubátor pomOcI?

Obecně můžeme služby shrnout do těchto oblastí:

  • Pomoc s manažováním a efektivnějším financováním projektu
  • Marketingová podpora
  • Mentoring, ekonomické a účetní služby, eventy, školení
  • Podpora v pronikání na zahraniční trhy
  • Možnost využití administrativních služeb, přístup k vybavení (kancelář, jednací místnost, internet, telefon, ...)
  • Poskytování konzultačních, informačních služeb

 

Aby bylo jasné: Tyto služby nejsou poskytovány uchazečům zdarma, avšak jsou podstatně cenově výhodnější než kdybyste nevyužili služby podnikatelského inkubátoru.