Předtím než oslovíte investorů, najděte si čas a pokuste si zodpovědět následující otázky.

Příprava podkladů pro investora

 • Mám obavu prozradit svůj podnikatelský nápad? Bude jsem mnou ochoten investor podepsat smlouvu o ochraně důvěrných informací?
  Tip: V průběhu úvodních rozhovorů s investorem na posouzení investičního záměru obvykle není nutnost podepisovat smlouvu o ochraně důvěrných informací (Non Disclosure Agreement). Má se jednat o úvodní představení vašeho záměru ve zkrácené formě (např. Executive Summary dokument), kde vysvětlíte jeho podstatu. V případě, že se investor začne zajímat více o váš podnikatelský záměr a nadejde potřeba zpřístupnění velmi citlivých informací (např. prozrazení patentu) doporučujeme, abyste s investorem podepsali smlouvu o ochraně důvěrných informací.
 • Mám připravené podklady pro investora, aby věděl zhodnotit můj záměr? (Např. Executive summary, byznys plán, prezentace existujících výsledků, SWOT analýza, marketingový plán, rozpočet projektu a jiné dokumenty). Stáhněte si naši šablonu Summary Executive (je třeba za zaregistrovat)
 • Dokážu investorovi představit svůj projekt? Ukázat mu progres, který jsem dosáhl? Kolik jsem už do projektu investoval?
 • Nepotřebuji někoho kdo mi pomůže s představením projektu investorovi?

InformAce o vás

 • Umím se dostatečně odprezentovat investorovi jako člověk, který je schopen realizovat svůj projekt?
 • Vím prokázat investorovi své dosavadní úspěchy, reference?
 • Mám i vlastní kapitál, který plánuji použít na rozvoj projektu?
 • Jsem ochoten případně změnit dosavadní způsob života a věnovat se novému projektu / podnikání? Mám dostatek času a energie být podnikatelem?
 • Věřím si, že dokážu úspěšně manažovat nový projekt sám?
 • Jsem ochoten dostatečně dlouho vést úvodní rozhovory s potenciálními investory?

InformAce o projektU

 • Jaké je poslání projektu
 • Jaký mám cíl? Co chci dosáhnout se svým projektem?
 • Jaký produkt, službu chci poskytovat
 • Jaký problém chci svým projektem (produktem / službou) vyřešit?
 • Jaké potřeby chci uspokojit?
 • Čím je / bude produkt nebo služba výjimečný?
 • Existuje nějaká specifická potřeba, kterou produkt uspokojuje?
 • Jaká je hlavní služba, jaké jsou doplňkové služby?

KDo je zákazník

 • Kdo je cílová skupina, odběratel?
 • Jak si chci udržet spokojených stávajících zákazníků?


NABÍDKA prO investora

 • Co očekávám od investora? Mám jasnou představu?
 • Chci, aby investor poskytl pouze finanční prostředky, nebo potřebuji i jeho účast na běžném řízení firmy?
 • Jakou výšku prostředků budu požadovat?
 • Jak využiji získané prostředky?
 • Jsem ochoten investorovi nabídnout podíl ve firmě? V jaké výši? Majoritní nebo minoritní podíl? Jsem ochoten brát v úvahu i jeho názor a tolerovat ovládání firmy touto osobou?