Založit a řídit startup se dá přirovnat k jízdě na horské dráze. Je těžké najít investory, natož je přesvědčit, aby investovaly do vašeho projektu. Proto je důležité, aby každý podnikatel, nebo vlastník Startup / malé firmy udělal nezbytné úkoly, aby byl jeho projekt připraven na investici.

Přirozeně, příprava záleží na velikosti a zaměření daného projektu, ale přestože je každý projekt jiný, hlavní principy zůstávají stejné. Zde je několik způsobů jak můžete svůj projekt připravit na vstup investora.

 

Má váš projekt vůbec potenciál?

Ještě předtím, než se odhodláte oslovit investora, měli byste si být jistý, že váš projekt má nějakou hodnotu. Investoři se nejčastěji zajímají o projekty, které splňují jednu z následujících požadavků.

 

Máte světový, nejen lokální potenciál

Investoři se zajímají především o projekty, které mají vysoký potenciál růstu. Místní podniky jako pekárny, posilovny nebo prodejny sem nepatří. Minimální požadavek je podnikat alespoň na celoslovenské úrovni.

Pokud má projekt nadnárodní potenciál, může dynamicky růst v tržbách při nižší míře nákladů. Tak se zajistí, že tržby dokáží uživit nejen vás jako zakladatele, ale také zhodnotit investici od investora. Výhodu proto mají IT projekty, které jsou z hlediska růstu nejdynamičtěji.

 

Řešíte reálný, naléhavý problém

Z hlediska naléhavosti existují dva typy produktů / služeb:

1.tie, které lidé musí vlastnit (tyto jsou zajímavé),
2.tie, které je hezké vlastnit (tyto velmi ne).

Ne nadarmo se říká, že nejlepší podnikání je takové, které řeší reálné problémy. Pokud máte tedy projekt, který řeší dosud nevyřešený problém nebo projekt, který to dokáže dělat lépe než současné řešení, jste ve výhodě.

 

Máte za sebou reálné zkušenosti s podnikáním, nebo vedením projektu?

Typická představa o úspěšném podnikateli je mladý člověk, který předčasně ukončil vysokou školu, aby rozjel svůj projekt, alá SteveJobs nebo Bill Gates. Toto je však případ jeden z milionu a navíc v USA. U nás investoři spíše preferují lidi, kteří si už něčím prošli a začínají se jim objevovat šediny :) Jinými slovy, jsou to zkušení manažeři, nebo již dlouholetí podnikatelé a mají za sebou projekty, kterými to mohou potvrdit.

 

Určete zdroje vašeho financování

Vědět komu budete prezentovat váš projekt a odkud budou pocházet zdroje vaší investice je základ přípravy. Např. anděl investor je typicky movitější jednotlivec s podnikatelskými zkušenostmi a expertízou. Může tak být neuvěřitelně užitečným zdrojem pro jakéhokoliv podnikatele, který dokáže přilákat jeho pozornost (a investici).

Myslet na to, jaký investor poskytne finance, jakož i co bude chtít vidět ve vašem obchodním plánu a samotném projektu vám pomůže vytvořit váš PITCH DECK (dokument se stručnými a výstižnými informacemi o projektu) a získat potřebné informace na vyučovacích potenciálu vašeho projektu.

 

Definujte své hlavní činnosti

Další nezbytná příprava zahrnuje schopnost vysvětlit investorovi detaily vaší podnikatelské činnosti. Musíte vědět odprezentovat jak jednotlivé části podnikání fungují a jako všechny zapadají do sebe a budou vytvářet funkční, ziskový projekt.

Jelikož většina startupů nevydělává od začátku žádné, nebo jen malé peníze, je důležité mít plán pro monetizaci. Tu můžete použít jako důkaz, že jste seriózní ohledně zisku a vedení projektu k růstu. Poskytnutí detailů o tom, jak bude firma vydělávat na každodenní bázi dodá investorům pohodlnější pocit z investování.

 

Připravte si kvalitní byznys a finanční podklady

Téměř každý investor bude chtít znát finanční detaily vašeho projektu, jakož i celkový potenciál zisku. To znamená, že byste se měli ujistit, že znáte své celkové KPI (klíčové indikátory výkonu). Může jít o celkový obrat, jakož i předpokládaný růst na další roky a jakékoliv detaily, které pomohou investorovi pochopit, jak může benefitovat z investice do vašeho projektu.

Budete také potřebovat slušný plán pro splacení investice. Ten bude záviset na podmínkách a způsobu jako investor bude chtít zpět svou investici. Většina investorů si bere podíl ve firmě, čímž získají podíl na zisku. Ten mohou později prodat, jakmile společnost významně narostla.

 

Ukažte jak použijete peníze

Při přípravě na investici je jedno z nejdůležitějších uvážení způsob, jak použijete peníze investované do projektu. Cílem každého startup by mělo být po čase získání silného a udržitelného růstu a investice by tomu mohla pomoci.

Stejně jako obchodník na burze potřebuje vědět čas obchodování, jako vlastník Startup potřebujete vědět přesně kde a kdy bude investice minutu na podnikání a jak pomůže růstu. Může např. sloužit na nákup nového vybavení, nebo marketingové kampaně na přilákání nových zákazníků.

 

Příprava vyžaduje čas a závazek

Příprava na investici vyžaduje mnoho času a pozornosti, ale úspěšné získání investice může posunout váš projekt směrem k růstu. Určitě myslete na to, jak můžete předvést svůj projekt v co nejlepším a nejjasnější způsobu ještě předtím, než ho odprezentovat. Nikdy nevíte, možná pracujete na další TheNext Big Thing.