1. Inzeráty zveřejňujeme průběžně každý den kromě víkendu. Standardně jsou inzeráty zveřejňovány nejpozději do 48 hodin o co informujeme majitele inzerátu emailem.

2. Zveřejněný inzerát zpřístupňujeme s časovým předstihem nejdříve pro registrované investory, maximálně 30 dní. Následně se inzerát zpřístupní veřejnosti.

3. Jakákoliv změna ve znění inzerátu (v textech, přílohách), kterou provede majitel inzerátu, schvalujeme podle podmínky uvedené v bodě 1. Proto je důležité při přidávání inzerátu věnovat přípravě dostatečnou pozornost.

4. Po zveřejnění inzerátu zařazujeme vhodné inzeráty do newsletteru s novými nabídkami, které rozesíláme registrovaným uživatelům, několik tisíc odběratelů. I z tohoto důvodu doporučujeme majitelům inzerátů, aby po zveřejnění jejich inzerátu, nevykonávaly časté úpravy svého inzerátu, protože případní zájemci jejich projektu se nebudou vědět během doby schvalování inzerátu dostat k podrobnějším informacím a kontaktu.

5. Nadpisy, popisy inzerátu, fotografie, obsah, přílohy upravujeme v případě, že neodpovídají našim podmínkám zveřejňování.

Nadpisy inzerátů mají být konkrétní, výstižné a mají obsahovat co nejkonkrétnější oblast nebo zaměření projektu. Neuvádějte nekonkrétní spojení "hledám investora", různé superlativy "nejlepší projekt tisíciletí" nebo "super byznys" a nevkládejte do nadpisů informace o výši zhodnocení, na to slouží konkrétní kolonky v inzerátu. V případě, že obsah inzerátu nevude vyhovovat, bude upraven nebo inzerát nebude zveřejněn.

Fotografie, texty inzerátů a jiné na to neurčeno kolonky nesmí obsahovat kontaktní informace, loga, telefonní čísla, názvy web stránek a další kontaktní informace. K tomu slouží konkrétní kolonky s kontaktními informacemi. V případě, že přílohy nebo obrázky obsahují tyto informace budou z obárzkov vymazány nebo překryté.

 

Inzeráty, které nebudou zveřejněny

 • Inzeráty s nekonkrétním obsahom (není jasné, o co se jedná),
   
 • Inzeráty s chybějícími kontaktnými ůdajmi na inzerenta. Každý inzerát musí obsahovat přímý telefonický kontakt a e-mail na inzerenta. Telefonické kontakty jsou průběžně prevěřovány a inzeráty se smyšlenými telefonickými kontaktmi nebudou zveřejněny,
   
 • Duplicitné inzeráty (inzeráty s rovnakým obsahem),
   
 • Inzeráty psané v jiném než českém jazyce. Pro zveřejnění inzerátu do jiné krajiny (napr. do Slovenské republiky a jiných) je potřebné si předplatit službu,

 • Inzeráty s nabídkou investování (obchodování) na finančních trzích, resp. inzeráty obchodních a multilevel společností
   
 • Obsahujú v nadpisu a textu názvy firem, www stránek, resp. jiné přímé nebo nepříme kontakty, prostřednictvým kterých by bylo možné nadvázat kontakt na inzerenta ak inzerent neuhradil službu zveřejnění kontaktních informácí (exkluziv inzerát),
   
 • Inzerát obsahuje více projektů v jednom inzeráte,
   
 • Inzerát žádajíci o individuální pomoc nebo potřebu, která nesouvisí s podnikaním (sponzoring)