Zdroj: unsplash.com

V dnešnom článku si prejdeme teaser, pitch deck a executive summary, pričom si vysvetlíme ich rolu, ktorú zohrávajú pri zaujatí investorov.

 

Čo je to Teaser

Ekosystém startupov vyvolal ideu, že na zaujatie investora je nevyhnutný predovšetkým Elevator pitch. Aby sme však boli úprimní, je len veľmi málo prípadov, kedy niekto jednou jazdou vo výťahu uzatvoril obchod. Jasné, určite existujú aj takéto prípady, no väčšinu času Elevator pitch nebude stačiť na to, aby sa vám podarilo investora presvedčiť na to, aby investoval do vášho projektu. Potrebujete Teaser a to z niekoľkých dôvodov.

Ide o zhrnutie projektu na jednej strane, ktorá popisuje podnikateľskú príležitosť pre investorov. Nie viac ako jedna strana, nie menej. Nejde o predajný pitch, alebo finančnú predpoveď. Táto jedna strana hovorí investorovi, prečo by sa mal zaujímať o váš nápad.

Keď ašpirujúci zakladatelia predkladajú svoje „zaujímavé“ koncepty, mali by si spísať Teaser. To však neurobia, pretože napísať jeden je ťažšie, než sa môže zdať. Teaser predstavuje spísanie nápadu v jasnej, najatraktívnejšej forme.

Spísať celý svoj biznis na jednu stránku môže predstavovať menšiu výzvu.

Pokiaľ podnikatelia nedokážu napísať teaser, vyvoláva to pochybnosti o podnikateľskej príležitosti a prieskumu, ktorý podnikatelia urobili pre svoju spoločnosť. Veľa ľudí hovorí o tom, že začne podnikať, no nie každý si vie dokončiť domácu úlohu potrebnú na to, aby dostal svoj nápad zo svojej mysle do sveta.

A práve Teaser je potrebný na vytvorenie základov. Predstavuje oficiálne zhrnutie napísané v komplexných vetách a paragrafoch, ktoré vytvárajú celok. Teaser vás núti rozmýšľať o nápade jasne a identifikovať dôvody, prečo je váš projekt odlišný. Teaser predstavuje vedomé vyjadrenie vášho nápadu, ktorý potrebuje poriadny syntax a gramatiku. Odrážkam sa v tomto prípade vyhýbajte.

Je jedno, ako veľmi je váš nápad zaujímavý, v rámci Teaseru sa musí zmestiť na jednu stránku. Obmedzte okraje koľko len chcete, no musíte váš podnikateľský nápad zhrnúť iba na jednej strane. To veru nie je ľahká úloha a čím komplikovanejšie riešenie váš projekt ponúka, tým dlhšie trvá teaser napísať.

 

Čo zahrnúť v Teaseri

Začnite s príležitosťou. Mali by ste otvoriť Teaser so stručným paragrafom, ktorý vysvetľuje príležitosť pre investorov. Prvý paragraf by im mal povedať čo čítajú. Nemusíte im ihneď napísať čo je váš koncept. Stručné vysvetlenie príležitosti lepšie zachytí pozornosť.

Taktiež vysvetlite kto je cieľová skupina. Len nenapíšte, že je pre všetkých, pretože naozaj nie je. Zahrňte objektívnu prezentáciu príležitosti na trhu, veľkosti trhu a spoločnosti, ktorú budujete, aby ste využili príležitosť. Buďte realistický.

Väčšina podnikateľov prestrelí svoj dosiahnuteľný trh, no môžete sa tomu vyhnúť pomocou uskutočnenia prieskumu. V Teaseri musí byť jasné, že ste si prieskum trhu urobili a trh dobre chápete.

 

Čo je to pitch deck

Pitch deck je zvyčajne prezentácia s 10-20 slidemi, ktorá má poskytnúť krátke zhrnutie spoločnosti, podnikateľského plánu a vízie pre startup. Slúži na rôzne účely, od toho, aby ste získali míting s novým investorom, po prezentovanie na pódiu, pričom pre každú príležitosť by mal mať Pitch deck vlastnú štruktúru.

Tzv. demo day prezentácia by mala byť veľmi vizuálna a obsahovať veľmi málo textu, nakoľko ju budete prezentovať pred publikom. Na prezentáciu sa totiž budú pozerať ľudia zďaleka a vy budete musieť vedieť o nej rozprávať.
Na druhú stranu je tu Pitch prezentácia, ktorá sa posiela emailom a mala by byť jednoducho vysvetliteľná. Investori ju budú sledovať na monitore laptopu, takže menší font nie je až taký hrozný.

V tomto prípade je užitočné sledovať investora počas prezentácie a zistiť, či v skutočnosti počúva pri každom slide. Môže to byť kritické pri určení frekvencii nadväzujúcich emailov. Vo väčšine prípadov je to kľúčom k ďalším kolám financovania.

Typický obsah pre Pitch deck:
1. úvodné logo,
2. problém,
3. riešenie,
4. validovanie trhu,
5. veľkosť trhu,
6. produkt,
7. biznis model (rozhodujúci slide),
8. adoptovanie produktu trhom,
9. konkurencia,
10. konkurenčné výhody,
11. tím,
12. tlač,
13. referencie od zákazníkov,
14. financie.

 

Executive summary podnikateľského plánu

Executive summary podnikateľského plánu predstavuje prehľad spoločnosti. Jeho úlohou je sumarizovať kľúčové body dokumentu pre čitateľov, čím sa ušetrí čas potrebný pre pripravovaný obsah. Musí byť predovšetkým jasný a konkrétny. Mal by však taktiež nadchnúť čitateľa na prečítanie zvyšku podnikateľského plánu. Pre toto sa Executive summary často nazýva najdôležitejšia časť podnikateľského plánu.

 

Aké informácie použiť v Executive summary

Informácie, ktoré by ste mali zahrnúť sa odlišujú v závislosti od toho, či je vaša spoločnosť startup, alebo ustálený biznis. Startup má typicky za jeden z hlavných cieľov presvedčiť anjel investorov, rizikových investorov alebo banky, aby investovali kapitál. Na to je potrebné poskytnúť solídny dôvod pre váš podnikateľský nápad, ktorý robí executive summary o to dôležitejší. Typický Executive summary obsahuje preto nasledujúce časti:


- podnikateľská príležitosť: vysvetlenie potreby pre príležitosť,

- využitie výhody príležitosti: vysvetlenie ako vaša spoločnosť bude slúžiť trhu,

- cieľový trh: popis zákazníckej skupiny, na ktorú budete cieliť,

- biznis model: popis produktov a služieb a čo z nich robí atraktívnym pre cieľový trh,

- marketingová a predajná stratégia: jednoduché načrtnutie plánov pre marketing a vaše produkty/služby,

- konkurencia: popis konkurencia a stratégie pre získanie trhového podielu. Popis konkurenčnej výhody,

- finančná analýza: zhrnutie finančného plánu, vrátane predpovede na nasledujúce 3 roky,

- majitelia a zamestnanci: popis majiteľov a kľúčových členov a ich expertízy, ktoré prinesú spoločnosti,

- plán implementácie: načrtnutie časového rámca pre rast podniku.

 

Kvalitná práca predáva

Dostať svoj projekt z hlavy na papier a následne do skutočného sveta predstavuje veľmi náročnú úlohu. Aj preto väčšina nápadov iba ostane nápadmi. Ak sa vám to však podarí a dostanete svoj projekt až po fázu, kedy môžete jednať s investormi, nemôžete poľaviť. Samotný Teaser, Pitch deck, alebo Executive summary vám môžu pomôcť k tomu, aby ste uzatvorili investíciu a posunuli vaše podnikanie na vyššiu úroveň.