Zdroj: Unsplash

Odvody pre konateľa záležia od toho, akým spôsobom si necháva vyplatiť peniaze zo spoločnosti. Konateľ môže získavať pravidelné, alebo nepravidelné odmeny alebo dokonca vykonávať funkciu bez nároku na odmenu. Taktiež sa môže v spoločnosti zamestnať. Všetko toto vplýva na to aké odvody platí.


Rozdiel v platení odvodov konateľa s.r.o

Existuje podstatný rozdiel v platení odvodov konateľa s.r.o. a je potrebné odlišovať medzi konateľom a spoločníkom, nakoľko to nie je jedna a tá istá funkcia.

Konateľ predstavuje štatutárny orgán firmy. Koná v mene spoločnosti voči iným subjektom, kedy má prístup k bankovým účtom spoločnosti alebo podpisuje zmluvy. Svoju funkciu môže vykonať s nárokom na odmenu alebo aj bezodplatne.


Spoločník naproti tomu je majiteľom spoločnosti. Každá s.r.o. má minimálne jedného spoločníkov, poprípade viacerých. Jedno zo základných práv spoločníkov je podiel na zisku spoločnosti (aj strate), hlasovanie o rozhodnutiach spoločnosti na valnom zhromaždení a ďalšie.


Ak si s.r.o. založí iba jedna fyzická osoba, je zároveň spoločníkom aj konateľom.


Odvody konateľa, ktorý je zamestnaný v spoločnosti

Konateľ môže byť súčasne i zamestnaný vo svojej spoločnosti. Z hľadiska odvodov však ide o najhoršiu variantu, nakoľko sú najvyššie odvody.


Ak je konateľ zároveň zamestnancom spoločnosti, platí:

  • zdravotné odvody vo výške 14 % (4 % platí konateľ, 10 % spoločnosť),
  • sociálne odvody vo výške 34,6 % (9,4 % platí konateľ, 25,2 % spoločnosť).


Odvody konateľa, ktorý nedostáva za svoju funkciu žiadnu odmenu

V tomto prípade je konateľ povinný platiť do zdravotnej poisťovne mesačne minimálne preddavky na zdravotné poistenie, ktoré sú pre rok 2020 vo výške 70,91 eur. Ak by však bol konateľ zároveň zamestnaný alebo živnostníkom, za svoju pozíciu konateľa nemusí odvádzať zdravotné odvody (ako živnostník však áno).


Čo sa týka sociálnych odvodov, konateľ neplatí žiadne odvody.

 

Odvody konateľa, ktorý má nárok na odmenu za výkon svojej funkcie

Tu treba odlišovať, či má konateľ podpísanú zmluvu na pravidelnú alebo nepravidelnú odmenu.


Ak ide o pravidelnú odmenu, odvody sú nasledovné:

  • zdravotné odvody vo výške 14 % (4 % platí konateľ, 10 % spoločnosť),
  • sociálne odvody vo výške 33,55 % (9,4 % platí konateľ, 24,15 % spoločnosť).


Ak ide o nepravidelnú odmenu, odvody sú nasledovné:

  • zdravotné odvody vo výške 14 % (4 % platí konateľ, 10 % spoločnosť),
  • sociálne odvody vo výške 28,75 % (7 % platí konateľ, 21,75 % spoločnosť).


Odvody konateľa/spoločníka, ktorý má podiel na zisku

V prípade jednoosobovej s.r.o. je konateľ zároveň spoločníkom a má tak právo na podiel na zisku spoločnosti. V tomto prípade platí 7 % daň z dividend, no neplatí už žiadne zdravotné ani sociálne odvody.

Treba však podotknúť, že táto odmena sa dá vyplácať až v zdaňovacom období, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, kedy bol zisk vytvorený. Zisk z roku 2019 sa môže vyplatiť až v roku 2020.


Tabuľkový prehľad odvodov Konateľa s.r.o. od 1.7.2020

 

Typ vyplácania

Výška zdravotných odvodov

Výška sociálnych odvodov

Konateľ zamestnaný v spoločnosti

14 % (4 % platí konateľ, 10 % spoločnosť)

34,6 % (9,4 % platí konateľ, 25,2 % spoločnosť)

Konateľ s pravidelnou odmenou za výkon funkcie

14 % (4 % platí konateľ, 10 % spoločnosť)

33,55 % (9,4 % platí konateľ, 24,15 % spoločnosť)

Konateľ s nepravidelnou odmenou za výkon funkcie

14 % (4 % platí konateľ, 10 % spoločnosť),

28,75 % (7 % platí konateľ, 21,75 % spoločnosť).

Konateľ/spoločník s podielom na zisku

0 eur

0 eur 

Konateľ bez odmeny 

minimálne mesačné preddavky vo výške 70,91 eur

0 eur