Zdroj: Outlet Voderady

Konkurzný správca Outletu Voderady, spoločnosť IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. ponúkla Vláde SR komplex Outlet Voderady pre prípadné vytvorenie centra chorých.

 

Komplex Outletu Voderady bol ponúknutý Vláde SR pre boj s Koronavírusom

"Čelíme bezprecedentnej situácií, ktorá si vyžaduje spolupatričnosť. Z uvedeného dôvodu sme sa dnes rozhodli s okamžitou platnosťou pozastaviť ďalší proces speňažovania Outletu Voderady a dočasne a bezplatne ho ponúknuť Vláde SR za účelom vytvorenia centra pre zhromažďovanie chorých pre prípad, že nemocnice nebudú schopné zvládať nápor pacientov nakazených koronavírusom" vyjadril sa na svojom Linkedin profile Ivan Ikrenyi, partner IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.