Zdroj: Ilustratívna fotografia Stephen Dawson on Unsplash

Ak by sme mohli prirovnať verejné obchodovanie na burze k niečomu čo pozná skoro každý, je to podobné ako získanie vodičského preukazu. Spoločnosť vo vyššej zodpovednosti preukazuje svoju finančnú disciplínu, plánovanie, exekúciu tohto plánu, ako aj svoje strategické smerovanie.

 

Čo je to IPO

Jedná sa o skratku anglického názvu Initial public offering. V preklade môžeme zjednodušene povedať, že sa jedná o úvodnú verejú ponuku spoločnosti na predaj jej podielov. Keď sa spoločnosť stane verejne obchodovateľnou na burze, jej akcie a podiel v spoločnosti si môže kúpiť hocikto. Čím vyšší podiel si investor nakúpi, tým viac právomoci v spoločnosti získa.

 

Prečo by projekt mal ísť na burzu

Keď sa vaša spoločnosť rozhodne stať sa verejne obchodovateľnou, dosiahli ste veľký míľnik. Je viacero dôvodov, prečo spoločnosť dostať na burzu. Za tie najhlavnejšie sa považuje financovanie dlhu, alebo získanie dodatočného kapitálu na svoj rozvoj.

Byť verejne obchodovateľnou spoločnosťou taktiež pomáha znížiť celkové náklady kapitálu a poskytuje pevnejšiu pôdu pod nohami, ak chcete získať ďalšie financie, napr. pomocou úveru.

Ďalší veľký dôvod je získať väčší obnos kapitálu, zatiaľ čo risk vlastníctva je rozdelený medzi väčšiu skupinu akcionárov. Rozdelenie rizika vlastníctva je dôležité, ak sa vaša spoločnosť stáva veľkou. Pôvodní investori chcú totiž získať návratnosť na investícii, čo sa im môže podariť práve cez IPO, kde predajú svoj podiel novým akcionárom.

 


Kedy umiestniť projekt na burzu

1.  viete presne predpovedať finančný výkon

Presné finančné tržby a predpovede nákladov sú kľúčové súčasti biznis stratégie a hrajú kľúčovú rolu v úspechu vašej spoločnosti. Chýbajúce predpovedané tržby majú veľký vplyv na ohodnotenie spoločnosti a schopnosť získať kapitál.

Vyvinutie presnej predpovede nákladov a tržieb v rámci rozpočtu predstavuje dôležitý krok v poskytovaní presných a konzistentných údajov vo finančnom plánovaní, čím získate kredibilitu u investorov. Očakáva sa, že pred zverejnením budete zdieľať historické finančné výkazy a predpovede.

 

2.  máte správny tím na mieste

Tím, ktorý vašu spoločnosť viedol cez rapídny rast do tejto fázy sa možno bude musieť prispôsobiť, aby ste viedli spoločnosť potom, čo sa stane verejne obchodovateľnou. Plánovať vašu organizačnú štruktúru vopred môže pomôcť k stabilite a efektívnosti, keď ide o expanziu a predstavenie novým spolumajiteľom spoločnosti.

Je dôležité myslieť na tímovú štruktúru, role a zodpovednosti a reportovanie ešte pred vašim IPO. Budete sa chcieť sústrediť na zlepšenie účtovníctva a finančného oddelenia a pravdepodobne sa viac sústrediť na externú komunikáciu. Jednu oblasť, ktorú by ste mali zvážiť ako súkromná spoločnosť sú práve vaše vzťahy s investormi.

 

3. uzatvárate svoje účtovníctvo načas a ste pripravený na audit

Ešte predtým, než pôjdete na burzu, mali by ste uzatvárať vaše finančné výkazy načas. Aj spoločnosti podporované súkromnými investíciami a rizikovým kapitálom, ktoré poskytujú pravidelné správy svojmu valnému zhromaždeniu a akcionárom môžu zistiť, že príprava kompletných finančných výkazov môže byť náročná. Ako verejne obchodovateľná spoločnosť môžete byť predmetom pravidelných účtovných auditov. Ako dobrá príprava môže byť vyskúšanie interných auditov pred IPO.

 

4.  máte realistické ohodnotenie

Keď vaša spoločnosť vstúpi na trh s verejným kapitálom, vaše ohodnotenie môže byť ovplyvnené cenou/tržbami vašou verejne obchodovateľnou konkurenciou. Vaši finanční sponzori a underwriteri vás ohodnotia na základe konkurencie, aby vám pomohli stanoviť realistické očakávania. Trhové podmienky v čase vášho IPO budú mať vplyv na ohodnotenie, ktoré môžete očakávať. Váš následný výkon ako verejne obchodovateľná spoločnosť vám pomôže v ohodnotení vášho projektu v dlhodobom horizonte.

 

5. máte jasný dôvod, prečo ísť verejne na burzu

Očividný dôvod prečo ísť verejne na burzu je získať prístup k ďalšiemu kapitálu a odmeniť zamestnancov prostredníctvom odmien v závislosti od výkonu. Okrem toho, kapitál získaný cez IPO môže byť kritickým zdrojom pre financovanie výskumu a vývoja, nových produktov, kapitálových výdajov, akvizícii a súčasných operácii.

IPO sa považuje za veľký míľnik v evolúcii spoločnosti a stať sa verejne obchodovateľným sa považuje za silné naznačenie, že vaše podnikanie spĺňa prísne podmienky a má určité štandardy. A samozrejme, ďalším dôvodom je ponúknuť vašim držiteľom akcií šancu získať návratnosť na riziku, ktoré podstúpili investovaním do vašej spoločnosti.

 

6. máte jasnú, strategickú plán

Váš strategickýplán je blueprint pre investičný príbeh spoločnosti. Vysvetľuje váš biznis v zaujímavom spôsobe, zatiaľ čo poskytuje jasnú stratégiu a operatívny plán pre rast biznisu. Jasne definuje poskytnutie návratnosti investície, ktorú perspektívni investori očakávajú od spoločnosti, ktorá verejne obchoduje na burze. Keď sa stanete verejne obchodovateľnou spoločnosťou, vaša stratégia bude poháňať investície a vyjadrovať vašu manažérsku víziu do budúcnosti.

 

IPO je prvá liga projektov

IPO predstavuje obrovský skok pre každý jeden projekt. Na to, aby ste však svoju spoločnosť sem dostali, je potrebné niekoľko krokov, ktoré sme popísali vyššie. Ak sa však dostanete až sem, môžete si byť istý, že hráte prvú ligu medzi najlepšími.