Zdroj: Ilustratívna fotografia AustinMarten Bjork on Unsplash

V živote podnikateľa príde k momentu, kedy sa rozhoduje o tom, či pokračovať v podnikaní, alebo predaní spoločnosti a posunutí sa k novým výzvam. Na predaj môže byť viacero dôvodov – chýbajúca motivácia, hľadanie nových výziev inde, alebo predčasný dôchodok. V dnešnom článku sa pozrieme na základné spôsoby, ktoré môže majiteľ zvážiť pri predaji projektu.


IPO – počiatočné verejné ponúkanie

IPO, skratka pre initialpublicoffer (po slovensky počiatočné verejné ponúkanie) je situácia, kedy spoločnosť po prvýkrát ponúka na burze svoje cenné papiere – akcie. Hlavným dôvodom pre takýto postup je možný kapitál, ktorý môžu potenciálni investori získať.

Medzi najznámejšie IPO v poslednej dobe patrila známa taxi aplikácia Uber, alebo ropná spoločnosť SaudiAramco, ktoré tak získali miliardy dolárov dostupného kapitálu na podnikanie. Hodnota spoločností ako celku stúpla taktiež. Na druhú stranu, investori, ktorí investovali do spoločnosti pred uvedením na burzu, môžu speňažiť svoju počiatočnú investíciu a získať zisk na svojej investícii.

Ďalšie dôvody pre IPO môžu byť:
-    optimalizácia kapitálovej štruktúry (pomer vlastného kapitálu a dlhu),
-    zvýšenie dôveryhodnosti a transparentnosti spoločnosti,
-    väčšia publicita, prestíž a marketingové účely,
-    možnosť zvýšiť zapojenie manažérov a zamestnanov vo forme odmeňovania manažérskymi a zamestnaneckými akciami.


S ponukou na burze sa však aj spája primeraná zodpovednosť. Čím viac kapitálu spoločnosť získa, tým viac ju bude verejnosť a najmä odvetvie burzy s investormi sledovať a mať pod drobnohľadom. IPO však nie je jednoduchý proces, býva často časovo a finančne náročný. Spoločnosti zvyknú preto využívať služby underwriterov. To sú vo väčšine prípadov veľké banky. Tie pripravia a vedú celú emisiu akcií, pričom sú taktiež zodpovedné za úspešné dokončenie. Počas tohto procesu musí spoločnosť s underwriterom aktívne spolupracovať. Dôraz sa kladie na sprístupnenie zásadných interných informácii.

 

Private auction

Ďalší spôsob predaja spoločnosti je súkromná aukcia. Hlavným účelom pre predajcu je vyhľadávať konkurencieschopné ponuky pre cieľovú skupinu. Väčšina majiteľov firiem si neuvedomuje, že tichá aukcia môže byť najlepším spôsobom, ako maximalizovať hodnotu svojej spoločnosti pri predaji. Skúsení investiční bankári vedia, ako využiť potenciál aukcie, aby zvýšili cenu spoločnosti a zabezpečili lepšie podmienky. Vedia, ako prinútiť potenciálnych kupujúcich naladiť sa na kúpu a nadchnúť ich príležitosťou na získanie podniku.


Aukcia má pre predávajúcehoniekoľko výhod:
-    možnosť osloviť viac potenciálnych kupujúcich,
-    zvýšenie šance na dosiahnutie lepšej ceny a priaznivejších podmienok predaja,
-    schopnosť kontrolovať zverejňovanie informácií pomocou dátovej miestnosti (čo môže teraz ľahko nastaviť a spravovať online) a byť schopný kontrolovať časový harmonogram predaja.

Proces sa zvyčajne začína distribúciou informačného memoranda o spoločnosti potenciálnym uchádzačom, po ktorom nasleduje prvé kolo ponúk. Následne sa preskúmajú návrhy od aukcionárov, po ktorých nasleduje druhé kolo ponúk od obmedzeného počtu uchádzačov. Nakoniec prebehnú rokovania s najvhodnejšími uchádzačmi, ktoré vedú k predaju.

 

Súkromný predaj spoločnosti

Súkromný predaj je ďalší spôsob ako zarobiť na spoločnosti. Súkromná spoločnosť, ako je s.r.o. sa dá zvyčajne predať dvoma spôsobmi:
1. na na základe zmluvy o predaji podniku,
2. na základe zmluvy o prevode obchodného podielu.

 

Predaj spoločnosti na základe zmluvy o predaji podniku

Pod predajom spoločnosti sa myslia všetky veci, práva a ďalšie hodnoty slúžiace na prevádzku podniku. Predmetom zmluvy sa môže stať celá spoločnosť, prípadne jej časť, ktorá tvorí samostatnú zložku organizácie. Po takomto predaji predávajúci pokračuje v podnikaní so zvyšnou časťou spoločnosti. Pri predaji spoločnosti sa súhrn aktív prevedie na kupujúcu spoločnosť.

 

Predaj spoločnosti na základe zmluvy o prevode obchodného podielu

Pre porovnanie s prvým spôsobom, pri presune obchodného podielu sa mení osoba spoločníka - vlastníka. Ide o jeden z najčastejších spôsobov predaja spoločnosti. Je to pomerne jednoduchý proces, ktorý je možné dosiahnuť za kratší čas a nižšie finančné náklady.

 

Pri predaji projektu buďte realistický

V závislosti typu a veľkosti spoločnosti existuje niekoľko spôsobov predaja spoločnosti. Každá má svoje výhody a nevýhody a je s ňou spojený možný finančný výnos. Ak už sa rozhodnete pre predaj svojho projektu, či len jeho podielu, stanovte si realistické očakávania. Zabránite tak zbytočnému zdržovaniu zo strany potenciálneho kupujúceho a získate kapitál rýchlejšie.