Zdroj: Ilustratívna fotografia Austin Distel on Unsplash

Zdaneniu výnosov sa dá vyhnúť investovaním na regulovanom trhu. Najpriaznivejšími daňami pre investora sú sedempercentná daň z dividend alebo 19-percentná zrážková daň.

 

Zdaneniu výnosov sa dá vyhnúť investovaním do cenných papierov

Výnosy z investovania ovplyvňuje vývoj trhu, správne načasovanie investícií, vstupné poplatky, ale aj dane a odvody zo zisku. Zdaneniu výnosov sa dá vyhnúť investovaním do cenných papierov, ktoré sú od daní oslobodené. Pre fyzické osoby ide o indexové fondy, akcie či dlhopisy, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu burzy cenných papierov, upozornil na to generálny riaditeľ správcovskej spoločnosti Across Private Investments Maroš Ďurik.

"Ako sme v úvode tohto roka predpovedali, po zlom roku 2018 prišlo priaznivé obdobie, a to takmer pre všetky relevantné typy investícií na finančných trhoch. Ak sa teda do konca roka nič zásadné neudeje, budeme svedkami jedného z najúspešnejších rokov posledných dvoch dekád," tvrdí Ďurik.

Výnosy z investícií môžu znížiť dane a odvody. Vyhnúť sa zdaneniu zisku je však možné investovaním do nástrojov, ktoré sú od daní a odvodov zo zákona oslobodené. "Pre fyzické osoby platí, že ak doba medzi nákupom a predajom investičného nástroja, ktorý je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu burzy cenných papierov, je viac než rok, výnos z predaja takého nástroja je oslobodený od dane aj odvodov," vysvetlil riaditeľ.

 

Od začiatku budúceho roka pribudne do zákona nová podmienka. Ak si bude chcieť investor uplatniť tento časový test, musí byť investičný nástroj prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu minimálne rok. "Ak bol teda investičný nástroj, ktorý si investor kúpil, prijatý na regulovaný trh až po jeho nákupe, ročný časový test začína plynúť až od dňa, v ktorom bol tento nástroj prijatý na regulovaný trh burzy cenných papierov," spresnil Ďurik.

 

Druhou možnosťou na optimalizáciu daní, ktorá sa dá využiť práve na konci roka, je započítanie ziskov a strát investičných nástrojov, ktoré sú uvedené v daňovom priznaní na rovnakom riadku. Výnimkou sú práve cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. "Ak investor v kalendárnom roku zrealizoval z predaja nejakých akcií zisk a z iných stratu, môže zisky a straty započítať a znížiť si alebo vynulovať svoj čiastkový daňový základ. Treťou možnosťou, keď nemusí platiť dane a odvody, je tzv. daňový štít. Ak v kalendárnom roku dosiahne výnosy z predaja cenných papierov do 500 eur, dane a odvody neplatí," dodal Ďurik.

 

Najpriaznivejšími daňami pre investora sú sedempercentná daň z dividend alebo 19-percentná zrážková daň. Ich zaplatenie je výhodnejšie ako kombinácia daň a zdravotné odvody, ktoré musí investor odviesť v prípade niektorých investičných nástrojov, akými sú napríklad zmenky. Daňové zaťaženie takýchto investičných nástrojov môže podľa Ďurika dosiahnuť až 39 %.

Zdroj: TASR