Zdroj: 123rf.com

Venture alebo rizikový kapitál

Jedná sa o dlhodobé, ale nie trvalé financovanie podniku súkromnými investormi alebo špecializovanými finančnými inštitúciami, venture kapitalistami. Venture kapitalisti investujú milióny do spoločnosti tým, že získajú podiel v spoločnosti známej ako vlastný, alebo equity kapitál. Investícia je založená na myšlienke, že vlastný kapitál sa časom zvýši a získajú návratnosť svojej počiatočnej investície. Tento typ investora zvyčajne pracuje s firmami, ktoré majú pevný obchodný plán a už majú určitý úspech. Budete musieť preukázať solídny obchodný plán a vysoký predpokladaný zisk. Venture kapitalisti len zriedka investujú do začínajúcich podnikov vnímaných ako rizikové startupy.

Majitelia firiem by mali vedieť, že keď investujú s rizikovým kapitálom, vzdajú sa čiastočného vlastníctva v spoločnosti. Niektorí rizikoví kapitalisti sa budú chcieť vyjadrovať k rozhodnutiach manažmentu, mať teda právo na riadení spoločnosti. Pravdepodobne budete platiť vyššiu návratnosť investícií pre tohto investora v porovnaní s nákladmi na úroky u tradičného podnikového úveru.

Ak pracujete s rizikovým kapitálom, zvážte vytvorenie podrobnej dohody o partnerstve, ktorá by určovala práva a očakávania každej strany. Kým rizikový kapitál niekedy pôsobí v mentorskej úlohe, sú zvyčajne aktívnejšie v operáciách. Pri hľadaní príležitostí na rizikový kapitál je najlepšie ísť cestou referencií a kontaktov. Môžete napríklad požiadať existujúcich investorov, aby zdieľali vaše podnikanie so svojimi sieťami, aby otvorili ešte väčšie príležitosti na financovanie.